Contact
Platbuik

Beheercommissie

De Beheercommissie Natuurgebieden van Altenatuur, kortweg aangeduid als de beheercommissie natuurgebieden is eind jaren '80 opgericht om de kleine natuurterreinen die toen in het bezit van de vereniging kwamen, te beheren.

De commissie bestaat uit 6 leden:

  • Hans Akkermans
  • Jaap van Diggelen
  • Jan van Mersbergen
  • Jan Pruijssen sr.
  • Jan Pruijssen jr.

De commissie vergadert gemiddeld 5 keer per verenigingsseizoen om de werkzaamheden in de verschillende terreinen te bespreken en in te plannen.

De volgende natuurterreinen worden beheerd: De grienden en bosschages rond de Wijde Alm bij Uitwijk, een Griend gelegen langs de Emmikhovense weg te Almkerk en de Griend van Bellemakers aan de Provinciale Weg Noord te Almkerk (zie ook beschrijving Struikwaard en Wijde Alm onder Natuurgebieden).

Jaarlijks worden tijdens het winterseizoen op zaterdagen werkochtenden georganiseerd in de periode november t/m maart. Op de werkochtenden werken de leden van de beheercommissie samen met een groep vrijwilligers in 1 van de genoemde natuurterreinen. De werkzaamheden bestaan uit het afzetten van houtopstanden zoals stukjes gemengd loofbos en grienden en het afvoeren van het hout. Ook het nieuw aanplanten van houtopstanden of het bijstekken van grienden behoren tot de werkzaamheden.
De planning van de werkochtenden is weergeven in de agenda op deze site.

Het beheerwerk wordt financieel ondersteund door subsidies uit de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) van het ministerie van LNV. Uit deze subsidiegelden kunnen het afvoeren en het versnipperen van hout en incidentele inzet van professionele ondersteuning worden bekostigd alsmede vaste lasten voor de terreinen. De houtsnippers worden afgevoerd naar een energiecentrale voor opwekking van elektriciteit uit biomassa.

De beheercommissie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die minimaal 2 maal per seizoen een werkochtend willen mee werken. Het buitenwerk is gezond en buitengewoon gezellig. Bovendien kunt u bruikbaar hout meenemen voor open haard of kachel.

Meld u aan, dan noteren we uw naam en houden u op de hoogte.
Onze natuurterreinen hebben onderhoud nodig, helpt u mee?

U kunt zich aanmelden per e-mail aan: info@altenatuur.nl