Contact
Platbuik

Voedselbossen Altena


In 2022 is er een nieuw kennisnetwerk gestart binnen Altenatuur dat zich richt op voedselbossen en eetbaar openbaar groen in Altena. De kopgroep hiervan wordt gevormd door Mark Thur, Wijnand Veth, Roel Wigman en Thea Braun. De noodzaak en het belang van permanent lokaal geproduceerd voedsel zien we elke dag steeds groter worden en daarom is het netwerk op zoek naar uitbreiding.


Voedselbossen kunnen een belangrijke rol vervullen in de vraag naar gezond voedsel en daarnaast ook een ecosysteemdienst leveren in de vorm van biodiversiteitsontwikkeling en CO2 opslag.
 
Het kennisnetwerk probeert een platform te zijn om partijen te verbinden. We willen we bijeenkomsten organiseren waarin kennis, vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Daarom brengen we een digitale nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen die inmiddels in volle gang zijn.
 
Met de eerste particuliere grondeigenaren is het gesprek voor het realiseren van voedselbossen al in gang gezet. We hopen dan ook dat er snel vele voedselbossen aangelegd gaan worden.
 
Wie doet er mee? 
Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u grond en wilt u aan de slag met het aanleggen van een voedselbos, meld u zich dan zeker aan! Stuur hiervoor een e-mail naar voedselbossenaltena@gmail.com.

In het Archief staan de Nieuwsbrieven van Voedselbossen Altena, daar kunt u alles nalezen.