Contact

16. Fort Giessen

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Fort Giessen ligt ten zuidwesten van het dorp Giessen, bereikbaar vanaf de Giessensesteeg.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting het Noordbrabants Landschap, 9 ha.

Openstelling:
Het fortterrein is regelmatig opengesteld voor publiek. In de gebouwen en het omliggende natuurterrein wordt zoveel mogelijk de rust gehandhaafd. Enkele ruimten van het hoofdgebouw worden extensief gebruikt als verenigingsruimte door Altenatuur en de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena. Op momumentendag worden er rondleidingen gegeven. Buitenom de fortgracht ligt een opengesteld wandelpad; het Koekkoekspad.

Karakteristiek:
Fort Giessen is een fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie en werd gebouwd omstreeks 1880. Het omvat een kunstmatige heuvel waarop 3 bomvrije gebouwen staan met daaromheen een gracht en een gordel met weilanden. Het fortterrein wordt begraasd door schapen.


Het hoofdgebouw van Fort Giessen, de verenigingsruimte van Atenatuur

In 2016 is het Fort grondig gerestaureerd. Het gehele fort werd ontdaan van het grondpakket en kwam ook in de steigers. Op de gebouwen werd een waterdichte laag aangebracht.  De luiken werden vernieuwd en het metselwerk werd gerepareerd.

  

Alle inspanningen leverden een prachtig resultaat op.


Flora:
Op de grazige hellingen van het fort groeien knolboterbloem, zachte ooievaarsbek, vroegeling en glad walstro. Op het terrein zijn enkele vogelbosjes aanwezig met meidoorn, sleedoorn en gelderse roos. In de ondergroei is speenkruid en look-zonder-look te vinden. In de oude, deels verweerde muren van het fort groeit de muurvaren.look zonder look

Fauna:
In de vogelbosjes op het fortterrein broeden zwartkop, boomkruiper, fitis en tjiftjaf. Boven de gracht wordt regelmatig de ijsvogel gesignaleerd. In de fortgebouwen overwinteren vleermuizen. De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant inventariseert jaarlijks de soorten en aantallen. De watervleermuis is het meest talrijk. Verder komen er de baardvleermuis en de gewone grootoorvleermuis voor. Eenmaal (2004) is een overwinterende meervleermuis aangetroffen. Het totaal aantal overwinterende vleermuizen loopt wat terug. Mogelijk heeft dit te maken met het intensievere gebruik van het fort in de winter.Overwinterende Baardvleermuis bedekt met condensdruppels

Voor meer informatie over het fort kunt u ook kijken op www.fortbijgiessen.nl

Terug naar Natuurgebieden.