Contact
Platbuik

11. Oude Maasje

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena

 


Ligging:
Tussen de Bergsche Maas en de winterdijk bij Drongelen.

Eigenaar/oppervlakte:
Waterschap Rivierenland, 10 ha.

Openstelling:
Het is mogelijk langs het Oude Maasje te wandelen.

Karakteristiek:
Landschappelijk zeer mooi gelegen oude loop van de Maas. Sinds een aantal jaar ingericht als ecologische verbindingszone met brede, natuurlijke oevers.

Groene kikker in het water

Flora:
De oevers van het Oude maasje zijn breed en gevarieerd. Veelal domineren Riet en Liesgras. Ook Oeverzegge en Scherpe zegge komen voor. Gele lis en Moerasspirea zorgen voor de kleuren. In het water zijn diverse Fontijnkruidsoorten te vinden.


Bloemrijke vegetatie op de dijk langs de Bergsche Maas

Fauna:
In het water komen vooral eendachtigen voor zoals Wilde eend en Kuifeend. Soms wordt ook de Slobeend waargenomen. Geregeld is het IJsvogeltje te zien. Het water is ook een goed biotoop voor libellen: Grote keizerlibel, Bruine glazenmaker en Gewone oeverlibel zijn slechts enkele van de voorkomende soorten.

Terug naar Natuurgebieden.