Contact
Platbuik

8. Wijksche Waard

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg.

Eigenaar/oppervlakte:
De 'Ingezetenen van Wijk', een unieke rechtsvorm: allen die in Wijk geboren zijn, zijn nog steeds eigenaar van deze 'Meent'. 65 ha.

Openstelling:
Vrij toegankelijk op wegen en paden. In het centrum van het gebied is een uitkijkheuvel aangelegd die uitzicht biedt over het hele gebied.

Karakteristiek:
Prachtig uiterwaardengebied, helaas is het relief door kleiwinning op grote delen aangetast. Er liggen twee oude strangen van de Maas in het gebied.
 


De Gehakkelde aurelia

Flora:
Kenmerkende flora van het gebied bevindt zich vooral op de hoger gelegen zomerkaden langs de rivier. Hier groeien stroomdalplanten zoals SIkkeklaver, Echte kruisdistel en Kattendoorn. Langs de Banwaard, aan de noordkant van het gebied groeit een fraaie meidoornhaag. De oevers van de oude strangen zijn divers met onder andere Gele lis, Harig wilgenroosje, Moeraskruiskruid en Dotterbloem.


In de winter trekt het gebied enkele honderden ganzen

Fauna:
De meest aansprekende vogelsoort van het gebied is de Zwarte stern, welke broed in een van de oude strangen. Door de Vogelwerkgroep van Altenatuur worden jaarlijks speciaal voor deze soort broedvlotjes uitgelegd.

Het vrij open gebied oefent veel aantrekkingskracht uit op weidevogels. Jaarlijks broeden er vele Kievitten maar ook Grutto en zelfs Tureluur behoren tot de broedvogels. In de winter zijn grote groepen ganzen aanwezig; vooral Grauwe gans en Kolgans. De bloemrijke zomerkade is rijk aan vlinders: Vooral het Icarusblauwtje is hier talrijk maar ook Oranje zandoogje, Argusvlinder en Zwartsprietdikkopje zijn volop te zien.

Terug naar Natuurgebieden.