Contact

4. Zevenbansche Boezem

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs het afwateringskanaal bij snelweg A27, tegen de bebouwde kom van Sleeuwijk.

Eigenaar/oppervlakte:
Particulier, 25 ha.

Openstelling:
Er is geen wandelroute uitgezet. Vanaf de Rijksstraatweg loopt een pad een stuk het gebied in langs het afwateringskanaal.

Karakteristiek:
In het verleden groeiden hier fraaie wilgengrienden. Eind jaren 80 zijn deze gekapt waarna eentonig populierenbos is teruggeplant. Geleidelijk aan nemen de natuurwaarden nu weer toe. Door het gebied loopt een breed afwateringskanaal.


Afwateringskanaal door de Zevenbansche boezem

Flora:
In de zone langs het kanaal groeien vele ruigtekruiden en moerasplanten waaronder Moerasspirea, Tweerijige zegge, Gele lis, Harig wilgenroosje, Koninginnekruid en Speerdistel. De ondergroei van het bos bestaat voornamelijk uit soorten als Grote brandnetel, Gewone smeerwortel en Hondsdraf.


De Platbuik

Fauna:
Dit gebied behoort tot de beste plaatsen om naar libellen te kijken. In voorjaar en zomer vliegen hier onder andere Vroege glazenmaker, Glassnijder, Platbuik en Viervlek. Voor Smaragdlibel en Bruine korenbout is dit zelfs de enige vliegplaats in de regio. In het bos worden regelmatig reeen waargenomen.

Terug naar Natuurgebieden.