Contact
Platbuik

6. Wijde ALm

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Riviertje tussen Uitwijk, Waardhuizen en Almkerk.

Eigenaar/oppervlakte:
Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, 6 ha.

Openstelling:
Vrij toegankelijk op wegen en paden. Er loopt een fietspad van Uitwijk door het gebied naar de Poortweg.

Karakteristiek:
Oud, meanderend riviertje met gevarieerde oeverbegroeiing. Ter hoogte van Waardhuizen is de Alm ruim veertig meter breed en heet het sinds eeuwen de Wijde alm. In het verlengde wordt het de Alm genoemd. Gedeelten van de Alm, zowel oostelijk als westelijk van Almkerk, zijn in de periode 1998 - 2002 ingericht als ecologische verbindingszone. Er zijn oevers verflauwd, inhammen gegraven, poelen aangelegd en enkele faunapassages onder aangrenzende wegen gerealiseerd. Ook zijn delen van de Alm gefaseerd uitgebaggerd.


De Alm

Flora:
De brede oeverzone is gevarieerd en soortenrijk. Onder andere Grote lisdodde, Melkeppe, Bitterzoet, Oeverzegge, Gewone dotterbloem groeien hier, tientallen horsten van Pluimzegge geven stevigheid aan dit moerassig geheel.


De Pos gezien tijdens een inventarisatie van de plantenwerkgroep

Fauna:
Broedvogels van de rietvegetaties en grienden zijn Matkop, Winterkoning, Rietgors en Kleine karekiet. In opener delen broeden onder andere Gele kwikstaart en Fazant. In voorjaar en zomer gonst het er van de insecten: bijzonder is het voorkomen van de Vroege glazenmaker, een prachtige libellensoort. In de ecologische verbindingszone is de visstand uitgebreid onderzocht: onder andere Alver, Baars, Bittervoorn, Karper, Kleine modderkruiper, Pos, Rietvoorn, Riviergrondel, Snoek en Snoekbaars bleken voor te komen.

Terug naar Natuurgebieden.