Contact

Terugblik weidevogels 2018

Terugblik Weidevogelseizoen 2018

Weidevogelfestival
 
Het afgelopen voorjaar stond in het teken van het twintigjarig bestaan van de weidevogelbescherming in onze streek. Het werd gevierd met een minisymposium op 14 juni voor genodigden. Op zaterdag 16 juni organiseerden we op het terrein van Fort Giessen het Weidevogelfestival, waar boeren- en natuurorganisaties zich met informatie aan het publiek en elkaar presenteerden. Het werd de feestelijke dag waar we met z'n allen zo op gehoopt hadden.Bijzonder voorjaar
Het voorjaar van 2018 werd gekenmerkt door zeer wisselende weersomstandigheden. Na het zachte weer in februari, volgde in maart twee serieuze kou-invallen met extreem lage temperaturen. In de dorpen zag je kieviten in bermen en parkjes naar voedsel zoeken. De vondst van het eerste kievitsei liet daardoor ook lang op zich wachten. Normaal gesproken wordt het eerste ei begin maart gevonden, dit jaar vond Joost Dekker het pas op 26 maart in de buurt van Eethen.Voor de tweede keer in twintig jaar is het aantal gevonden en beschermde nesten in het Land van Heusden en Altena iets gedaald. Was er vorig jaar een spectaculaire groei van maar liefst 651 nesten, dit jaar werden er 595 nesten gevonden. Getallen zeggen echter niet alles, de overlevingskans van de kuikens is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. De maand april was juist weer de op twee na zachtste maand in 300 jaar. Ondanks dat konden de boeren en loonwerkers hun percelen niet bewerken wegens de enorm natte omstandigheden in de maanden ervoor. Het resultaat was dat de kieviten in alle rust hun eerste nestjes uit konden broeden. De pullen vonden een veilig heenkomen omdat er geen landbouwwerkzaamheden waren. In de loop van het seizoen werden er bij controle opvallend veel bijna vlieg vlugge kuikens waargenomen.Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers daarentegen neemt gestaag toe. Dit jaar waren het 85 enthousiaste vrijwilligers, die zich actief ingezet hebben voor weidevogelbescherming op de percelen van 146 bedrijven. Er zijn er echter ook die zich na al die jaren terugtrekken, daarom zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom om hun schouders onder dit belangrijke werk te zetten.Plasdras
Op de Plasdrasweilanden, waar percelen en smalle greppels met behulp van zonnepompen onder water gezet worden, waren de uitkomstresultaten minder dan vorig jaar. Het was voor de mensen van de plasdraswerkgroep ingewikkeld om het waterpeil nauwkeurig op peil te houden. Ook predatoren hadden de percelen ontdekt. Daardoor hebben minder grutto's, tureluurs en wulpen er hun kuikens groot kunnen brengen. Toch is er de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan. Het komende voorjaar zal het aantal plasdrasweilanden aanzienlijk toenemen, waarbij speciale maatregelen genomen zullen worden die de predatiedruk zal verminderen.Samenwerking

De samenwerking tussen alle betrokken partijen verloopt nog altijd bijzonder plezierig. Tussen het Brabants Landschap, de ANV bij monde van gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar en Altenatuur is regelmatig overleg om ervaringen en toekomstige plannen uit te werken. De weidevogelbescherming in onze nieuwe gemeente Altena heeft zich een vaste plaats veroverd. 

Kijk ook op  Facebook Pictogram en zoek naar Weidevogelgroep Altenatuur.