Contact

2013

Zeer koud voorjaar

 De winter en het voorjaar van 2013 zullen de geschiedenis in gaan als de koudste  sinds 1963. Voor weidevogels is er geen slechter scenario te bedenken. Zeker als er na de langdurige kou ook nog eens een periode van droogte volgt.  Ondanks die slechte omstandigheden werden er toch weer meer legsels gevonden in vergelijking met vorige jaren.                                       
 

Spectaculaire reddingsactie kievitspulletjes
 
Afgelopen winter kreeg Altenatuur van de Rabobank subsidie om GPS-apparatuur aan te schaffen. Vijf groepen hebben met het systeem  gewerkt dat in de praktijk goed bevallen is. Op de kaartbeelden van Landschapsbeheer Nederland zijn de vindplaatsen van de gevonden nesten nu mooi te zien. Het systeem zal in de toekomst nog veel meer mogelijkheden gaan opleveren als ook boeren en loonwerkers op hun trekker met GPS gaan werken.
 
   
                                  Gps-apparaat
 
Dit jaar vond er in Brabant een pilot-project plaats die de bescherming voor jonge kievitspulletjes kan verbeteren. Boeren kregen subsidie voor het uitgesteld bewerken van een akker in combinatie met een braakstrook. Twee boeren in onze streek deden er aan mee. De resultaten zijn, waarschijnlijk  door de koude teleurstellend.  De maatregel is volgend jaar weer van kracht.
 
Dit is het derde jaar dat er sprake is van collectief weidevogelbeheer in de drie kerngebieden in het Land van Heusden en Altena: rondom de Langen Bruggert en Oude Weide Steeg tussen Babyloniënbroek en Eethen, de Wijkse Waard bij Wijk en Aalburg en de Heesbeensche uiterwaard bij de Heusdense brug. In alle rust kunnen de weide- en akkervogels hun nest uitbroeden en ook de kuikens vinden in het gras voldoende voedsel en bescherming tijdens hun eerste,kwetsbare levensfase.      
 
Onder leiding van Marco Renes en Anja Popelier van het Brabants Landschap vonden er twee alarmtellingen in deze gebieden plaats. De eerste telling was op de regenachtige dag van 16 mei, vanwege de kou veel later dan gepland. Door de nattigheid was het niet echt een pretje. Iedereen was kletsnat, maar het leverde wel mooie plaatjes op toen er piepjonge wulpen en grutto's gevonden werden.                
De tweede telling was op de mooie warme zomerdag van 6 juni. Met hangende poten vlogen de tureluurs, grutto's en wulpen ons om de oren. De conclusie was dat er in de meeste collectieve gebieden door grutto's, wulpen en tureluurs werd gebroed. Ook werden er dit jaar acht rustzones afgesloten voor wulpen en grutto's met aansluitend nog eens twee last-minute contracten omdat er nog jongen pullen in het lange gras rondscharrelden.
                 

wulpenkuiken
 
 2013 is door Sovon en Vogelbescherming uitgeroepen tot het  Jaar van de Patrijs. Rinus Punt vond bij toeval een nest in een greppel dat hij in de weken erna goed kon volgen. Steeds weer lagen er bij een controle meer eitjes in het nest, het werden er uiteindelijk negen die succesvol uitgebroed werden.


Patrijzennest
 
Naast subsidie voor weidevogels is er nu ook provinciale subsidie die speciaal bestemd is voor akkervogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper of patrijs. De jubelende zang van veldleeuweriken was  in het late voorjaar al opvallend vaak te horen. Ook gele kwikken en graspiepers worden steeds meer gezien. Of hun legsels ook uit gekomen zijn is niet duidelijk. Het vinden van die kleine nestjes is een vak apart. 

Resultaten