Contact

2015

Weidevogelbescherming 2015
Het aantal gevonden legsels van weidevogels in 2015 is in vergelijking met 2014 met tien procent opnieuw gestegen! Werden er vorig jaar 503 nesten gevonden, dit voorjaar liep de teller door naar exact 550 nesten. De cijfers werden op de slotavond bekend gemaakt.

Resultaten


Vooral het aantal gevonden kievitsnesten laat weer een forse toename zien. Het getal steeg van 377 nesten in 2014 tot maar liefst 433 nesten in het afgelopen voorjaar. Maar ook wulpen kiezen de uiterwaarden in onze streek steeds vaker voor hun legsels uit. Vorig jaar werden er 28 nesten geteld, dit voorjaar steeg dit aantal naar 39 nesten. De stand van grutto's, tureluurs en scholeksters bleef min of meer gelijk.

  

De stijgende lijn is bijzonder omdat de weidevogelstand in grote delen van Nederland afneemt, terwijl de situatie in het Land van Heusden en Altena zich lijkt te stabiliseren.
Een goedlopend netwerk van veel partijen die met elkaar samenwerken ligt hier mede aan ten grondslag. Het zijn de meer dan honderd boeren, talloze loonwerkers, 65 enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers van Altenatuur en de VMB, de ANV, gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar en medewerkers van het Brabants Landschap die ieder voorjaar weer in touw zijn om de legsels van weidevogels te beschermen.
Toch was het dit voorjaar niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het broedseizoen begon zeker veertien dagen later door de aanhoudende kou. Ook was het een zeer droog voorjaar met zo nu dan zware slagregens, die jonge pulletjes het leven kostten. Daarnaast was er bijzonder veel predatie en vonden we totaal leeggeroofde nesten. De legsels van de tweede ronde zijn waarschijnlijk succesvoller geweest.
Mieke nam na zes jaar afscheid als lid van onze werkgroep. De weidevogelbeschermers bedankten haar met applaus voor haar inzet. Loes en Gert-Jan nemen het stokje van haar over. Ze hebben er zin in