Contact

2016

Weidevogelbescherming 2016


Voor het eerst in achttien jaar is het aantal gevonden en beschermde nesten in het Land van Heusden en Altena niet gestegen, maar iets gedaald van 550 in 2015 tot 526 in 2017. Het aantal vrijwilligers daarentegen neemt gestaag toe. Dit jaar hebben 65 enthousiaste vrijwilligers zich voor weidevogelbescherming ingezet en is er zelfs een nieuwe, achtste loopgroep gevormd.

Voor weidevogels lijkt het afgelopen voorjaar op het eerste gezicht een slecht jaar geweest te zijn. Het broedseizoen kwam laat op gang wegens de koude en natte omstandigheden. De boeren konden hun weilanden en akkers niet op en de vrijwilligers hebben veel nesten met rust gelaten om ze zo min mogelijk te verstoren. Maar het aantal minder gevonden legsels zegt niet alles. In de maanden juni en juli werden er in vergelijking met andere jaren juist opvallend veel alarmerende ouderparen gesignaleerd die met hun kroost op stap waren. Misschien kan zelfs de conclusie getrokken worden dat het natte seizoen wel eens heel goed geweest kan zijn, omdat de weidevogels zich alleen maar tegen de natuurlijke elementen hoefden te verdedigen.

2016 is uitgeroepen tot het 'Jaar van de Kievit'.
In dit kader deed een aantal boeren mee met het project 'Kansen voor de Kievit'. Hierbij gaat de boer niet eerder dan 15 mei zijn akkerperceel op zodat de vogels rustig de kans krijgen hun legsels uit te broeden. In het opgeschoten groen vinden de kuikens vervolgens dekking en insecten in een naastgelegen braakstrook die blijft staan, ook nadat de boer zijn land omgeploegd en ingezaaid heeft. Vanaf de zijlijn werden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en het lijkt erop dat de maatregel werkt, want er scharrelden aanzienlijk meer kuikens in rond dan in percelen die regulier bewerkt werden.

In februari werden in samenwerking met de ANV en de nieuw in het leven geroepen 'Werkgroep 'Plasdras' verspreid over het Land van Heusden en Altena op vier locaties zonnepompen opgesteld die een aantal weilanden onder water hebben gezet waarmee een plasdras situatie ontstond. Met een dergelijke maatregel werd elders in het land de afgelopen jaren geëxperimenteerd en het is gebleken dat natte weilanden een enorme aantrekkingskracht op vogels hebben.In september wordt het resultaat geëvalueerd, maar nu al kan vastgesteld worden dat het een succes was. Weidevogels kwamen er in het vroege seizoen opvetten en later met hun kroost fourageren. Zelfs twee paartjes kleine plevier kozen een weiland uit om er hun jongen groot te brengen. En ook na afloop van het seizoen kwamen grote groepen kieviten met hun net vliegvlugge kuikens op de weilanden af omdat er volop voedsel aanwezig was. Daarnaast maakten trekvogels gretig een tussenstop, waaronder een aantal zeer bijzondere soorten zoals lepelaar, poelruiter, watersnip en kemphaan.

De ontwikkelingen staan niet stil. Begin mei werd in alle vroegte de allereerste test uitgevoerd met een weidevogeldrone. Medewerkers van het Brabants Landschap en de ANV waren getuige van de allereerste vlucht die over een aantal percelen vloog. Tot verrassing wist het apparaat feilloos een paar nesten te traceren die in de week ervoor door vrijwilligers gevonden werden.  In de toekomst kunnen drones een belangrijk hulpmiddel worden in het vinden van nesten. Met name de nesten van grutto, wulp en tureluur die in gras broeden zijn vaak moeilijk te vinden. Met behulp van de drone en de bijbehorende infraroodcamera die op warmte reageert zouden nesten gemakkelijker gevonden kunnen worden. De komende jaren zullen er meer proeven volgen.Henk van Diest en Len Bruining hebben voor het tweede jaar op rij een tiental gastlessen verzorgd op basisscholen. Geboeid luisterden de kids naar een afwisselend programma met mooie plaatjes en filmpjes. Na afloop serveerden we overheerlijke 'redderijkeweidekaas'. We hopen hiermee te bereiken dat nieuwe weidevogelbeschermers in de toekomst op de been komen.