Contact

2017

Terugblik voorjaar 2017

Er waaide een positieve wind door onze streek. Na twintig jaar lijkt het wel of alle kwartjes op hun plaats gevallen zijn. Al voor het seizoen begon hadden zich vijftien nieuwe vrijwilligers aangemeld. De samenwerking tussen boeren, loonwerkers en gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar is prettig verlopen en toevallig vijftien nieuwe boeren zochten in de loop van het voorjaar uit zichzelf contact met de weidevogelgroep omdat ze weidevogels op hun percelen gespot hadden.   
 
Toename aantal nesten
Er viel weinig regen in het voorjaar van 2017. Ondanks de droogte lijkt het erop dat veel kievitskuikens de gevaren overleefd hebben of precies tussen de vele bewerkingen door kans gezien hebben op te groeien, want begin juli werden er opvallend veel bijna vliegvlugge pullen gesignaleerd.
Het aantal gevonden legsels is dit voorjaar spectaculair gestegen! Was er vorig jaar sprake van een klein dipje, afgelopen voorjaar liep de teller op naar 651 nesten. Vooral het aantal gevonden kievitsnesten laat  een forse toename zien. Het getal steeg van 395 nesten in 2016 tot maar liefst  480 nesten in het afgelopen voorjaar. Maar ook de vondst van  50 gruttonesten is opvallend en het aantal tureluurnesten is met zeven naar vijftien zelfs verdubbeld. De stand van wulp en scholekster bleef min of meer gelijk.
 


Plasdras
Voor het tweede jaar zijn er op een aantal plaatsen in het land van Heusden en Altena onder leiding van de subwerkgroep 'Plasdras' grote  percelen en smalle greppels met behulp van zonnepompen onder water gezet. In deze nattigheid komt het bodemleven op gang, wat een grote aantrekkingskracht op weidevogels heeft. De leden van de plasdraswerkgroep hielden het waterpeil nauwkeurig in de gaten en het resultaat mag er dan ook zijn. Veel grutto's, kieviten en scholeksters hebben er rond of vlakbij gebroed en het geluid van de tureluur was niet van de lucht.


 
Collectief weidevogelbeheer
Gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar sloot afgelopen voorjaar weer nieuwe contracten en rustzones af in de drie kerngebieden in het Land van Heusden en Altena: rondom de Langen Bruggert, de Oude Weide Steeg tussen Babyloniënbroek en Eethen en de Heesbeensche Uiterwaard bij de Heusdense brug.
 
Weidevogelapp
Dit voorjaar heeft de nieuwe weidevogelapp zijn definitieve intrede gedaan. Het blijkt een makkelijke en efficiënte manier om de gevonden legsellocaties direct in het veld in te voeren op de site van Landschapsbeheer Nederland. Dat scheelt veel administratief werk.
 
DroneMet de ingebruikname van de Weidevogeldrone is er een nieuwe weg ingeslagen. Twee vrijwilligers hebben een speciale cursus gevolgd om het apparaat te kunnen bedienen. Volgend voorjaar zal de drone ingezet worden om moeilijk te vinden legsels van grutto's, wulpen en tureluurs in weilanden op te sporen.