Contact

Biodiversiteit in kaart - de rijke natuur van Altena

30-12-2020
Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Altenatuur. Alle leden van Altenatuur hebben het cadeau gekregen. Als u lid wordt krijgt u het ook in het welkomstpakket. Als u al lid bent kunt u het lidmaatschap natuurlijk ook cadeau doen!

Biodiversiteit in kaart - de rijke natuur van Altena.

Het boek geeft in 18 hoofdstukken een totaalbeeld van de rijkdom aan natuur in ons deel van het rivierengebied. Elk hoofdstuk gaat diepgaand in op een soortgroep en beschrijft successen en zorgelijke ontwikkelingen. Voor sommige groepen (weidevogels, vlinders en libellen) worden positieve trends over de afgelopen twintig jaar weergegeven. Ook echte bijzonderheden krijgen aandacht, zoals de zeggekorfslak, roodrandzandbij, reuzenpuntmos en paarbladig fonteinkruid. De rijke inhoud van het boek is prachtig opgemaakt en rijk geïllustreerd met kleurenfoto's en overzichten in tabelvorm.De schrijvers concluderen dat het lukt om de soortenrijkdom vast te blijven houden dankzij de inzet van overheden, waterschap, natuurbeschermingsorganisaties en boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Een soort van hard rennen om stil te blijven staan. Het boek sluit af met concrete aanbevelingen voor de hiervoor genoemde betrokkenen en alle inwoners, om zelf op een goede manier aan de slag te gaan om de biodiversiteit te ontwikkelen of te herstellen.

Samen met alle partijen hoopt Altenatuur zich ook in de toekomst te blijven inzetten voor de biodiversiteit in onze streek, zodat de generaties die na ons komen er ook van kunnen genieten.


Verkoopinformatie
De winkels zijn dicht maar via altenatuur@gmail.com is het boek te bestellen. Het kost €10,00 + €2,50 verzendkosten). Voor inwoners van Altena is het €10,00 omdat het  gratis wordt thuisbezorgd.

Informatie uitgave:
Titel: Biodiversiteit in kaart - de rijke natuur van Altena
Uitgever: Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur
Jaar: 2020
Redactie: J. van Diggelen, E.J. van Haaften, J. van Haaften, W. van Rijsbergen en G. Van Vliet.

Uitgave: paperback 21 x 25 cm, 144 pagina's met meer dan 200 foto's en kaarten in kleur.