Contact
Platbuik

Johan Koekkoek neemt afscheid

08-11-2020
In de aanloop naar het 40-jarig jubileum van Altenatuur in november (2020) heeft Johan Koekkoek aangegeven dat hij op dat moment wil stoppen als secretaris van Altenatuur. Vanaf het begin in 1980 is hij als bestuurslid al secretaris en hij wil dit moment aangrijpen om het stokje over te dragen.
Afscheid
Tijdens de jubileumfeestelijkheden op 22 en 24 oktober hadden we aandacht willen besteden aan 40 jaar Altenatuur en afscheid willen nemen van Johan en hem willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging.
In kleine kring zou dat 22 oktober op Fort Giessen gebeuren. Bestuur, familie en enkele vrienden waren daarvoor uitgenodigd.
Op 24 oktober zouden alle leden van Altenatuur, gemeentelijke overheden en andere organisaties de kans krijgen om afscheid van hem te nemen. Velen hadden zich daar al voor aangemeld. Maar helaas, alle geplande bijeenkomsten konden niet doorgaan vanwege de strenger geworden Corona-bepalingen. Bijna alles viel in het water!

Vriendenboek
Gelukkig niet alles. Het idee om een Liber Amicorum te maken is wel tot een goed einde gekomen. Bestuursleden en oud-bestuursleden, familie, vrienden van Johan, Liniewerkers en allerlei organisaties hebben in een persoonlijke terugblik een bijdrage geleverd aan een heel mooi gebonden vriendenboek.
Onlangs is het boek bij Johan thuis aangeboden door de bestuursleden Jaap van Diggelen en Len Bruining. De bijgaande foto's maken u daar een klein beetje deelgenoot van.


Johan (l) krijgt het vriendenboek aangeboden door Jaap van Diggelen.


Het vriendenboek.


Een verraste Johan bedankt via Jaap alle schrijvers.


Tijke (l), Johan en Len kijken met belangstelling naar het resultaat.