Contact

Faunatoren in Dussen officieel geopend

03-09-2020
Eindelijk was het dan zover. De afronding van het unieke 'faunatorenproject' in Dussen. Wat voor april al in de agenda stond moest, vanwege de 'coronacrisis', worden opgeschoven naar september.
Op 2 september j.l. was de officiële opening van de faunatoren in Dussen. Burgemeester Lichtenberg berichtte de handelingen in het bijzijn van veel genodigden.Dankzij de tomeloze inzet van Len Bruining, Linda van Zwet & Roel Wigman en anderen is er iets moois tot stand gekomen. Altenatuur is trots op de leden van de Vogelwerkgroep en Natuurinclusief Altena voor wat er is bereikt. Hopelijk gaat de toren een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de dieren die hier een plaats in kunnen gaan vinden. Dat zijn dan met name de huiszwaluwen, vleermuizen en insecten zoals bijen. Ontzettend bedankt!

Ook zijn wij de gulle gevers zeer dankbaar die dit bijzondere bouwwerk mee hebben geholpen te financieren:
Gemeente AltenaWaterschap RivierenlandBiesbosch StreekfondsVogelbescherming NederlandProvincie Noord-BrabantNationale Postcode LoterijBrabants LandschapRabobank en Regio Advies Groep