Contact

Vondst eerste kievitsei Land van Altena

13-03-2020
GIESSEN - De vondst van het eerste kievitsei is op dondermiddag 12 maart j.l. in het Land van Altena een feit geworden. Jan Honcoop uit Veen is de gelukkige vinder. Hij vond het nest op een hoger gelegen perceel achter de Zwaansheuvel in Veen.

Ondanks de natte weersomstandigheden is het dit jaar precies een week eerder dan vorig jaar. Zodra het weer verbetert gaan de ruim 80 vrijwilligers de komende weken de akkers en weilanden op om de nesten van kievit en scholekster te zoeken. 
In samenwerking met boeren en loonwerkers worden de nesten beschermd tegen de 
noodzakelijke werkzaamheden.
Ook interesse om mee te zoeken met een van de groepen van de Weidevogelgroep Altena en mooie ervaringen op te doen? 
Neem contact op met mevr. Len Bruining van Altenatuur of stuur een email naar altenatuur@gmail.com. Je bent harte welkom.