Contact

'Muggen weg uit Sleeuwijk' afgerond

25-09-2019
In 2017 hebben de Sleeuwijkers Roel Wigman en Jan van Haaften een plan gemaakt voor het terugdringen van het aantal muggen in Sleeuwijk. Aanleiding was de muggenplaag in de zomer van 2016. De inwoners van Sleeuwijk konden nauwelijks genieten van het mooie weer omdat ze, zodra ze buiten kwamen, werden overvallen door de talrijke bloeddorstige muggen. Roel kwam met het idee om daar op een natuurlijke wijze iets aan te doen. Al brainstormend kwamen we tot het volgende plan.

Door het gemakkelijker te maken voor vogels en vleermuizen om te nestelen, te schuilen of te overnachten komen er wellicht meer van deze dieren en dat is goed want ze vangen heel veel muggen! Dus we gaan proberen Sleeuwijk vogel- en vleermuisvriendelijker te maken. Dat doen we door de inwoners nestkasten voor de vogels en de vleermuizen aan te bieden. Ook willen we kijken of er een mogelijkheid is om meer insecten voor deze twee groepen te krijgen door een plantentuin (idylle) aan te leggen. 
 
Met een goed onderbouwd en uitgewerkt plan genaamd 'Muggen weg uit Sleeuwijk', hebben we aangeklopt bij Brabants Landschap om te vragen om subsidie. We wilden graag financiële hulp voor het volgende:
  • Gratis nestkasten voor vogels voor de bevolking van Sleeuwijk.
  • Gratis nestkasten voor vleermuizen voor de bevolking van Sleeuwijk.
  • Het aanschaffen van een grote kraamkoloniekast voor vleermuizen.
  • Het laten maken en plaatsen van een huiszwaluwentil aan de Eikenlaan in de directe omgeving van een huiszwaluwenkolonie.
  • Flyers voor het huis aan huis bekendmaken van ons aanbod aan de inwoners.
 
Tot onze grote blijdschap kregen we bericht van Brabants Landschap dat er financiële ruimte was in het kader van de LAL-projecten (Leefomgeving Agrarisch Landschap). De financiën die voor allerlei projecten worden toegezegd komen uit gelden van De Provincie Noord-Brabant en De Nationale PostcodeloterijBrabants Landschap beheert en controleert. We kregen een fors bedrag toegezegd als we alles volgens plan zouden uitvoeren. Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur wilde ons helpen door de voorlopige kosten op zich te nemen.
 
Wij konden aan de slag. 
Onze eerste inspanning was om de toenmalige Gemeente Werkendam ook op één lijn te krijgen. Dat lukte, na verschillende gesprekken met Wilko Voerman heeft de Gemeente ons ontzettend goed geholpen met het voorbereiden van een vergunning voor de huiszwaluwentil en wat er verder moest gebeuren. 
Wij hadden ondertussen een adres gevonden voor het maken van de huiszwaluwentil. Toen die klaar was konden we hem tijdelijk opslaan bij Kobus Kolff aan De Roef. Kobus bood ook aan om hem te zijner tijd te plaatsen. Daar waren we heel goed mee geholpen! De maten van de voet waren bekend en de Gemeente heeft het gat gemaakt en de voet gestort. Na een aantal weken heeft Kobus de til geplaats en heeft wethouder De Gelder ons, tijdens een officieel moment, toegesproken en bedankt.Nadat de hulp van de Gemeente bekend was hebben we flyers gemaakt en rondgedeeld. Al snel bleek dat een grote groep Sleeuwijkers warmliep voor ons idee. Honderden nestkasten werden besteld en opgehaald, een groot succes! Sommige inwoners hebben we geholpen met het ophangen van de nestkasten. Bij het uitdelen en ophangen van de kasten kregen we hulp van Kim Renders en Lászlò Angyal die zich inmiddels bij ons hadden aangesloten! Tot slot heeft de Gemeente weer geholpen bij het ophangen van de grote vleermuizenkraamkast aan de muur van de Ontmoetingskerk. De kerkelijke gemeente had ons toestemming gegeven om de kast aan de hoge muur op te hangen. Daar waren we erg blij mee. Als afsluiting van het geheel heeft de Gemeente een infopaneel geplaats langs het wandelpad tegenover de huiszwaluwentil.

  

De nestkasten, de flyers, het ophangen van de kraamkast, het storten van de voet voor de til en het infopaneel heeft de Gemeente Werkendam voor ons betaald. Voor het Brabants Landschap restte de kosten voor de huiszwaluwentil en de grote vleermuiskraamkast.
 
Inmiddels is het najaar 2019 en alles klaar. We zijn blij met het resultaat. De komende jaren zal moeten blijken of het aantal vogels en vleermuizen gaat toenemen. Natuurlijk hopen we ook dat de huiszwaluwen de til weten te vinden. Dat gaan we nauwkeurig volgen.

We zijn blij en dankbaar met de financiële steun die we hebben ondervonden. We danken daarom nogmaals Altenatuur, de Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcode loterij, Brabants Landschap en de Gemeente Werkendam!