Contact

Dag van de duurzaamheid 2019

10-10-2019
In voorgaande jaren was op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid. Omdat het zo langzaam gaat met de verduurzaming heeft Urgenda vorig jaar elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid.
Altenatuur organiseert 's avonds een 'Vraag en Antwoordbijeenkomst' voor mensen die willen weten hoe we er voor staan met het invoeren van schone energie op het Eiland Altena en in de wereld.
Waarom geen kernenergie?
Wat is de goedkoopste manier voor een huishouden om mee te werken aan de energietransitie?
Accu's van elektrische auto's vervuilen toch heel erg?
Er kunnen toch nooit snel genoeg e-auto's worden gebouwd? 
Windmolens en zonnepanelen kunnen toch nooit genoeg elektriciteit geven?
Waterstof is toch veel handiger dan zon en windenergie?
Enzovoort. 

Jeroen Bijleveld, secretaris van twee landelijke klimaattafels en wetenschapper bij Sociaal Economische raad en JanDerk Stegeman, lucht- en ruimtevaartwetenschapper en gespecialiseerd in de werkelijke mogelijkheden van de energieomslag zullen korte inleidingen houden en verder aan de hand van vragen van de aanwezigen antwoorden geven. Jeroen Bijleveld is heel benieuwd hoe de resultaten van de Klimaattafels in de gemeente Altena ingevoerd zullen worden. JanDerk Stegeman is enorm optimistisch over het menselijk vernuft en over de uiteindelijke daadkracht.

Wethouder Roland van Vugt en beleidsambtenaar Mark Roza van Duurzaamheid zijn ook aanwezig. Zij zullen geen verhaal vertellen, dat wordt nog gemaakt samen met de Regio West-Brabant. Ze kunnen wel vragen beantwoorden. De uitslag van de duurzaamheid enquête Altena zal voorlopig bekend worden gemaakt door de gemeente. 

Tot 3 oktober kun je via bijgaande link https://www.gemeentealtena.nl/duurzaam.html de vragenlijst invullen.

Fort Giessen, 10 oktober 2019. Inlopen kan vanaf 19.30 uur,  we starten om 20.00 uur.