Contact

2019; Jaar van de Wulp

29-11-2018
Sovon en Vogelbescherming hebben 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp.


De prachtige wulp is een kustvogel én een weidevogel. Uit de nieuwe Vogelatlas die afgelopen week werd gepresenteerd, blijkt dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland. De oer-Hollandse wulp is dus op twee fronten de klos. Hij staat hoog op de Rode Lijst. Hulp voor de wulp is nodig. Reden voor Sovon en Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.


Zo'n 4.300 paar wulpen broeden jaarlijks in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 te tellen in Nederland! 25 tot 50 procent van de wereldpopulatie doet op enig moment Nederland aan.

Lees veel meer op: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24769