Contact
Platbuik

8.000 tuinvogels in Altena

30-01-2023
Tijdens de Tuinvogeltelling 2023 is er de laatste dagen van januari weer flink geteld in Altena. Totaal 415 deelnemers telden meer dan 8.000 vogels! Vogelbescherming Nederland en Sovon organiseren en verzamelen elk jaar de gegevens.

De top 3In Nederland zijn er dit jaar ruim 2 miljoen vogels geteld waarvan in Noord-Brabant ruim 285.000.  Grote getallen waardoor een duidelijk beeld ontstaat hoe het met de aantallen vogels in Nederland onderling gesteld is. Dit jaar staat de huismus weer op 1. Daarna volgen koolmees en pimpelmees. 
De top 3 geeft in Altena geeft een iets ander beeld. Opvallend is dat de Turkse tortel de derde plaats bezet. Landelijk is dat de 7e plaats en komt deze vogel maar half zo veel voor als de pimpelmees. De merel die vorig jaar nog op de derde plaats stond is dit jaar in Altena aanzienlijk minder geteld en zakt naar de zevende plaats.

In het overzicht staan de aantallen tellers en de top 6 vogels per dorp.
De tabel is samengesteld uit de gegevens van Vogelbescherming Nederland.Als u nog meer resultaten wilt zien klik dan hier.

terug naar Home