Contact

Landelijke Natuurwerkdag 6 november 2021

12-10-2021
Ook dit jaar doet Altenatuur weer mee aan de Nationale Natuurwerkdag. We gaan aan de slag in de griend op de Noordoever van de Wijde Alm bij Uitwijk.
Altenatuur actief op de Landelijke Natuurwerkdag!

De bermen en houtopstanden langs het fietspad aan de Wijde Alm zijn eigendom van onze vereniging. Op de Natuurwerkdag hopen we de driejarige cyclus voor de griend weer af te ronden: de stoven worden afgezaagd en de takken worden opgeruimd.Natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november, is traditiegetrouw de start van het werkseizoen van onze beheercommissie. In het hele land gaan vrijwilligers aan de slag om onderhoud uit te voeren in natuurgebieden. Dit jaar gaan we aan de slag in de griend langs de N322 bij Waardhuizen. Dit is een traditionele wilgengriend die in een cyclus van 3 of soms van 4 jaren wordt afgezet. De cyclus van afzetting en weer aangroei van de wilgentenen geeft in de natte, moerassige bodem groeikansen voor karakteristieke soorten als de Dotterbloem. Het werk bestaat uit het wegslepen en opbossen van de wilgentakken die enkele dagen voor de Natuurwerkdag worden afgezaagd. Vele handen maken licht werk en we hopen dan ook dat we met vereende krachten op deze dag een flinke slag kunnen maken. In de pauzes drinken we gezellig koffie en thee en rond de middag zijn er broodjes voor een lunch in het veld. Denk aan goed schoeisel, werkkleding/handschoenen. Komt u meehelpen? We starten om 8.30 uur en eindigen rond half twee. In verband met planning/werkverdeling is aanmelding verplicht. Dit kan hier. Klik op deze site onder DOE MEE op Zoek een klus. Kies vervolgens de provincie Noord-Brabant en dan Griend te Waardhuizen (Logo Steenuil op knotwilg) en vul je gegeven is. Doe je mee?Wil je vaker meedoen? Kijk in de AGENDA voor meer werkochtenden in de natuur. Je bent van harte welkom!

terug naar NIEUWS