Contact

Deze winter zelf bomen planten?

13-06-2021
Nederland heeft de ambitie om in de aankomende 10 jaar meer dan 100 miljoen bomen bij te planten. Noord-Brabant heeft aangegeven 40 miljoen bomen te willen planten om de ontbossing tegen te gaan. Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant dragen hier graag aan bij met 'Plan Boom', ondersteund door de postcodeloterij.

Dit jaar kunnen weer nieuwe projecten worden aangemeld en Altenatuur helpt daarbij.Ook in 2021 is er bosplantsoen beschikbaar voor concrete plantacties van natuurverenigingen of vrijwilligersgroepen. Dit kan op gemeentegrond zijn, bij particulieren in het buitengebied, maar ook bij agrariërs of andere grondeigenaren. Het is de bedoeling dat je nieuwe landschapselementen of nieuwe bosjes plant, dus geen vervanging na houtkap of doodgaan van bomen. Het plantgoed wordt geleverd door Brabantse kwekers, waarmee Brabants Landschap een goede samenwerking heeft.

Kleine landschapselementen voegen in ons landschap veel toe voor de natuur.
Altenatuur wil in het kader van deze actie in contact met grondeigenaren met een mooi stukje grond waar ruimte is voor een houtsingel, een struweelhaag en/of een vogelbosje. Dan kunnen we samen een aanvraag indienen bij de coördinator vrijwilligerswerk van Brabants Landschap.
De aanvragen voor het bosplantsoen mogen we indienen tot 13 september 2021. Op 26 november kunnen we het toegekende bosplantsoen ophalen in Made. Behalve de aanvraag kunnen we ook ondersteunen bij het ophalen en het aanplanten van het bosplantsoen.

Mocht je zelf geen grondeigenaar zijn, maar wel graag de handen uit de mouwen willen steken en een bijdrage leveren aan meer natuur in Altena, dan komen we ook graag met je in contact. Neem gerust contact op via de website van Altenatuur, of telefonisch met Margo van Beem of Goof van Vliet.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen of wilt u eerst nog informatie neem dan contact op met:
Altenatuur: altenatuur@gmail.com  of
Margo van Beem:  06-55772591  of
Goof van Vliet:  06-28703838

We beheren ook enkele grienden waar we altijd extra handen en handjes kunnen gebruiken bij diverse werkzaamheden. Nuttig en leerzaam! Om daaraan deel te nemen kun je het beste contact opnemen met de beheercommissie van Altenatuur: Jaap van Diggelen 06-55570961