Contact
Patrijzenhagen aanplanten op Natuurwerkdag nov. 2017
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, met een voorkeur voor akkers. Ideaal is een landbouwgebied met een verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld met lijnvormige landschapselementen als grasachtige en kruidenrijke akkerranden en bermen, houtwallen en hagen. Akkerranden worden de laatste jaren regelmatig ingezaaid. Nu hebben we ook hagen aangeplant! Hopelijk met succes!