Contact

DEcAB

Missie en ambities

DEcAB wil het gebruik van duurzame energie en de lokale productie van duurzame energie in Altena & Biesbosch stimuleren. DEcAB wil daarmee een bijdrage leveren aan het vervangen van de oude (vervuilende) energie naar nieuwe (schone) energie in onze regio.
Het gebruik en de productie van duurzame energie moet voor zoveel mogelijk mensen in het gebied bereikbaar worden. Dat kan door projecten op te zetten voor individuele burgers en bedrijven om zelf duurzame energieproducent te worden. Maar ook kunnen burgers en bedrijven gezamenlijk investeren in de productie van duurzame energie.

 

Coöperatie

In 2010 is klimaat en duurzaamheid op de agenda geplaatst van de regionale Natuurberschermingsvereniging Altenatuur. Dit heeft geresulteerd in de oprichting op 2 november 2012 van de coöperatie. Er is voor de coöperatieve vorm gekozen zodat de bewoners van Altena & Biesbosch het SAMEN aan de slag kunnen met duurzame energie. Een coöperatie is bij uitstek geschikt om de ambities waar te maken. Burgers gaan als lid van de coöperatie samen aan de slag om duurzame energieproductie en gebruikte realiseren.
De coöperatie is een regionaal platform waar inspiratie en realisatie worden verbonden. Dat levert u energie op.
 

Werkgebied Altena & Biesbosch

DEcAB is opgericht door en voor de bewoners, bedrijven en instellingen van Altena & Biesbosch. DEcAB zet projecten op binnen dit gebied. Alleen bewoners, bedrijven en organisaties uit Altena & Biesbosch kunnen meedoen met de coöperatie of gebruik maken van de diensten van coöperatie.
 

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 4 personen. 
Cees de Bas; voorzitter
Ienze Koekkoek; secretaris
Bas van Breugel; penningmeester
Johan Koekkoek; lid
Naast het bestuur is er een klankbordgroep. Een soort ‘denktank’ van mensen die ingeschakeld wordt om mee te denken over projecten.

Voor meer informatie: www.decab.org