Contact

Start weidevogelseizoen 2019

31-01-2019
Werkgroep Weidevogel Bescherming is op zoek naar nog meer enthousiaste vrijwilligers!

De dagen gaan weer lengen, het weidevogelseizoen van 2019 staat voor de deur. Over niet al te lange tijd zullen de eerste kieviten met hun spectaculaire duikvluchten door het luchtruim buitelen. Op dinsdagavond 26 februari wordt met de startavond op Fort Giessen de aftrap gegeven. De provinciale startbijeenkomst is een week eerder op woensdag 20 februari op het Provinciehuis in Den Bosch. Zowel ervaren als nieuwe vrijwilligers zijn beide avonden van harte welkom om deze informatieve, maar ook gezellige avonden bij te wonen.
In het Land van Heusden en Altena heeft de Weidevogelbescherming in twintig jaar tijd een grote vlucht genomen. De werkgroep is zoals ieder jaar weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich aan willen sluiten bij de dames en heren die zich al jarenlang trouw inzetten. De Weidevogelgroep werkt samen met Altenatuur, de VMB,  ANV Altena Biesbosch en het Brabants Landschap om gezamenlijk de zoekgebieden uit te breiden om de overlevingskans van weidevogelkuikens zo goed mogelijk te waarborgen. Zo'n 120 boeren en loonwerkers verlenen hun medewerking.

 

Het aantal legsels dat in het voorjaar van 2018 werd gevonden is vorig jaar iets gedaald. Het enthousiasme onder de vrijwilligers en agrariërs is er echter beslist niet minder op geworden, want Weidevogelbescherming is een begrip geworden op ons eiland. Mannen of vrouwen (jong en oud) die het komende voorjaar over vrije tijd beschikken en lekker buiten bezig willen zijn, worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de bestaande loopgroepen.
 
Weidevogelbescherming is een echte lenteactiviteit die plaatsvindt tussen half maart en half juni. Vrijwilligers zoeken verdeeld in loopgroepen op akkers en weilanden naar nesten in principe gedurende één of twee dagdelen per week. Het is naast een nuttige, ook een heel gezellige bezigheid. De zoektocht naar een nest is sowieso spannend en veel mensen ervaren het vinden van 'je eerste nest' als een onvergetelijke kick. De beloning zijn de koddige kievitspullen die hun eerste onzekere pasjes over de akker zetten of de gruttojongen die op hun lange poten in het lange gras luidkeels naar hun ouders piepen.  
Ook de techniek heeft zijn intrede gedaan. Met behulp van speciale apps worden de gevonden nesten in kaart gebracht. Nieuw is dat de speciaal ontwikkelde weidevogeldrone na een aantal experimenten daadwerkelijk wordt ingezet.
 


Voor nieuwe vrijwilligers worden in samenwerking met het Brabants Landschap speciale cursusavonden georganiseerd  op Fort Giessen. Tijdens deze cursus komen weidevogels, hun leefwijze, het landbouwbedrijf en de werkzaamheden van de boer aan bod. 
Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden door een mail te sturen naar altenatuur@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Naast het veldwerk verzorgen Henk van Diest (gepensioneerd leerkracht basisonderwijs) en coördinator Len Bruining gastlessen over weidevogels voor de middenbouw van basisscholen in het Land van Heusden en Altena. Leerlingen maken tijdens de les op een aantrekkelijke manier kennis met weidevogels. Ouders en leerkrachten die hier belangstelling voor hebben en behoefte hebben aan meer informatie worden uitgenodigd een mail te sturen naar altenatuurgastlessen@gmail.com

Kijk ook op de facebookpagina: Weidevogelgroep Altena