Contact

Agenda: - 'Natuur in het Boerenland'

Data:
16-02-2019
09:00 - 16:00
Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Op deze zaterdag vindt in het Beatrix Theater (naast station Utrecht Centraal) de Landelijke dag 'Natuur in het Boerenland' plaats. Deze dag wordt met name georganiseerd voor alle vrijwilligers (beschermers én tellers), agrariërs en andere beheerders in het boerenland.
De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. U bent van harte welkom! Op deze dag presenteren we u de laatste stand van zaken van (agrarisch) natuurbeheer, beleids- en beheermonitoring, bestaande maar ook nieuwe monitoringtechnieken, opgedane ervaringen en (al of niet voorlopige) resultaten.

Het programma kunt u 
hier bekijken.
Aanmelden is verplicht.