Contact

Agenda: - Landschap in transitie (lezing en discussie)

Data:
15-03-2018
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen te GiessenLandschap in transitie, help je mee?

In Altenatuurtje 106 staat aangegeven dat over de bijeenkomst van 15 maart 2018 op Fort Giessen nadere informatie zou verschijnen via Nieuwsbrief en onze prachtige nieuwe website www.altenatuur.nl. Het onderwerp spitst zich toe op ‘Pixelfarming’. (Wat windmolens, zonnevelden en de vervanging van dode essen zou kunnen betekenen voor ons eiland Altena komt nu niet aan bod.)

Pixelfarming

Natuurinclusieve landbouw komt steeds meer in de plaats van reguliere landbouw. Dit betekent dat het landschap en al zijn bewoners een natuurlijke eenheid voor het leven vormen. Biodiversteit ten gunste van een levendige voedingsbodem, inheemse kruiden, bloemen en dieren en sterke gezonde gewassen die elkaar verrijken in plaats van grootschalige monoculturen. Op het innovatiecentrum De Campus in Almkerk is daar een uniek concept voor bedacht: pixelfarming. Zie www.pachtjepixel.nl Met behulp van een robot kan op een veel natuurlijke manier landbouw bedreven worden. Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer, geen dichtrijden van de grond meer, een betere waterhuishouding. Hierdoor zijn goede opbrengsten mogelijk met behoud van insecten, vogels en dieren en met zo min mogelijk vervoer omdat lokaal wordt geproduceerd en geleverd. Bovendien levert het klimaatwinst op door veel minder CO2 uit te stoten.

Bewoner cruciaal

Om de nieuwe vorm van landbouw te laten slagen is de bewoner van groot belang. Op de eerste plaats, dus op 15 maart, willen we het er met jou als natuurmens over hebben. We willen bespreken of je mee wilt denken en mee wilt doen met de concrete invulling van de percelen. Jouw (volks-)tuin en natuurkennis is erg belangrijk voor ons. Er is later ook een bezoek aan De Campus mogelijk. Op Fort Giessen worden ook proefvelden aangelegd.

Contact: Johan Koekkoek 06-47044723